Türk Manilerinden Seçmeler

Halk şiirimizin en yaygın türleri türküler ve mânilerdir. Kır eğlencelerinde, düğünlerde; özellikle kına törenlerinde mâni olmadan olmaz. Bu yüzdendir ki mâniye konu olmayan nesne, duygu ve düşünce yoktur. Kısaca insanımıza özgü her şey mânilerde işlenir.
Mâniler halk şiirinin en küçük nazım biçimleridir. Genellikle dört dizeden oluşurlar. Altı yedi sekiz dizeli olan mâniler de vardır. Hece ölçüsü kullanılır. Mâniler hece ölçüsünün yedili kalıbı ile söylenirler. Beş ve sekiz heceli mânilere de rastlanır. Kafiye örgüsü aaxa biçimindedir.

KAPAK TASARIMI:Süleyman Özkonuk
BARKOD:9789944942348
ISBN:978-9944-942-34-8
KİTAP BOYUT:13.5 x 19.5 cm
KİTAP YAYINCI:İskele Yayıncılık