Dede Korkut Hikâyeleri

Dedem Korkut öyküleri Anadolu'da Oğuzların yaşamlarından kesitler sunan anlatılardır. Her ne kadar öykü sözcüğünü kullandıysak da bu anlatılar destan, masal, efsane öğeleri içerirler. Bu anlatılara destansı halk öyküleri adı daha çok uygun görülür.
Öykülerde yaşananlar Anadolu'nun doğu ve kuzey bölgelerinde yaşayan Oğuz boylarının kavgalarını, yiğitliklerini, kendi aralarında ve diğer uluslarla olan ilişkilerini anlatır. Olayların yaşandığı yıllar 12, 13, 14, ve 15. yüzyıllardır.
Öykülerin on beşinci yüzyılda bilinmeyen bir yazar tarafından yazıya geçirildiği sanılıyor. O dönemde yazılar el yazıları ile kopya edilerek çoğaltılıyordu. Yazılan Dede Korkut hikâyelerinin de bu yolla çoğaldığını bilmekteyiz. Bugün bu tür yazmalardan iki tane Dede Korkut Öyküleri kitabı bulunmaktadır. Bu kitapların bir tanesi Almanya'da Dresten Kral Kitaplığında diğeri ise Vatikan kütüphanesindedir. Bu kitapların birincisinde on iki boy (öykü) ikincisinde ise altı boy bulunmaktadır.

KAPAK TASARIMI:Süleyman Özkonuk
BARKOD:9789944942270
ISBN:978-9944-942-27-0
KİTAP BOYUT:13.5 x 19.5 cm
KİTAP YAYINCI:İskele Yayıncılık