Bize Göre - Frankfurt Seyahatnamesi

Bize Göre - Frankfurt Seyahatnamesi

Bir nevi ölümden sonra dirilme sırrına mazhar olan "İkdam"ın sanat ve edebiyat sütunlarına bakmak görevini üzerime almış olmaktan utanıyorum. Bu utanç, edebiyatı yüz kızartıcı bir uğraş saydığımdan ileri gelmiyor. Zira bilirim ki, İngiliz ulusu, Hint mülkünden çok Shakespeare ile mağrurdur; bilirim ki İran, kıyıcı bir güneşin yaktığı kısır topraklar üzerinde var olmaktan çok, Hâfız-ı Şirazî'nin düzyazısında, Behzat'ın resimlerinde ve seccadelerinin renkli bahçelerinde yaşıyor. Bilirim ki İspanya, ne Alphonse'un, ne de Primo de Rivera'nındır. Ancak kızıl karanfili Karmen'in vatanı, ancak El Greco ve Cervantes'indir. Hayır, edebiyattan değil, karşısında şimdiden aczini duyduğum okuyucudan utanıyorum.

YAZAR:Ahmet Haşim
YAYINA HAZIRLAYAN:Hasan Selim Hacıoğlu
BARKOD:9789759099480
ISBN:978-975-9099-48-0
SAYFA SAYISI:144
KİTAP BOYUT:13.5 x 19.5 cm
KİTAP YAYINCI:İskele Yayıncılık